Loading...
0/6
Book NowX
my_hoteltest

อุปกรณ์

เครื่องทำน้ำแข็ง
ตั้งอยู่ที่ชั้น 5, 8, 11, 14 และ 17 ในส่วนน้ำแข็งลูกค้าสามารถหยิบใช้ได้ฟรี เครื่องทำน้ำแข็งทุกเครื่องมีถ้วยกระดาษสำหรับใส่น้ำแข็งพร้อมบริการ

เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ
เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติสำหรับเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ผสมและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งอยู่ที่โถงบริเวณลิฟต์ชั้น 5, 8, 11, 14 และ 17

เครื่องอัดกลีบกางเกง
เครื่องอัดกลีบกางเกงวางอยู่ที่โถงบริเวณลิฟต์ของทุกชั้นที่มีห้องพักลูกค้า กรุณาใช้งานตามสะดวก
สำหรับห้องพักแบบพรีเมี่ยมจะมีเครื่องอัดกลีบกางเกงวางไว้ภายในห้องพักอยู่แล้ว

เครื่องซักผ้าแบบหยอดเหรียญ
เครื่องซักผ้าแบบหยอดเหรียญ 2 เครื่อง และเครื่องอบผ้า 2 เครื่องตั้งอยู่ที่ชั้น 5 (น้ำยาซักผ้าจะจ่ายออกจากเครื่องเองโดยอัตโนมัติ)
เครื่องซักผ้าแบบหยอดเหรียญ : 300 เยนต่อครั้ง ; เครื่องอบผ้า : 100 เยนต่อ 10 นาที

ร้านสะดวกซื้อ
ร้านสะดวกซื้อลอว์สันเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 มีจำหน่ายทั้งสุรา บุหรี่และมีตู้เอทีเอ็มให้บริการ

เครื่องจำหน่ายบัตรชมภาพยนต์ตามคำขอ
ท่านสามารถรับชมภาพยนต์ได้ประมาณ 100 เรื่องที่ราคา 1000 เยนต่อการพัก 1 คืน
เครื่องจำหน่ายนี้ตั้งอยู่โถงบริเวณลิฟต์ในทุกชั้นที่มีห้องพักของลูกค้า

ฟรี Wi-Fi
เราติดตั้งสัญญาณ Wi-Fi ไว้ในห้องพักทุกห้อง

บริการสำหรับลูกค้ามุสลิม
เรามีลูกศรแสดงทิศทางการละหมาดและเสื่อละหมาดสำหรับลูกค้ามุสลิมไว้ที่ประชาสัมพันธ์ด้านหน้า (แต่ละรายการจัดเตรียมไว้ในจำนวนจำกัด)

บริการต่างๆ

บริการจัดส่งพัสดุ (มีค่าธรรมเนียม)
ให้บริการที่ประชาสัมพันธ์ด้านหน้าบริเวณชั้น 5 (24/7) พร้อมด้วยกล่องพัสดุคอยบริการท่าน (มีค่ากล่องพัสดุ)

บริการทำความสะอาด (มีค่าธรรมเนียม)
เสื้อผ้าที่รับมาก่อนเวลา 10:00 น. จะถูกส่งกลับไปยังลูกค้าก่อนเวลา 18:00 น. ของวันเดียวกัน

บริการนวด (มีค่าธรรมเนียม)
ค่าบริการ : นวดตัว + นวดเท้า : 3,000 เยนต่อ 30 นาที และชำระเพิ่ม 1,000 เยนสำหรับแต่ละ 10 นาทีที่ขยายเวลานวดออกไป

รายการสิ่งของที่ให้ลูกค้าสามารถเช่าใช้ได้
เครื่องอัดกลีบกางเกง (ตั้งอยู่ที่บริเวณโถงหน้าลิฟต์) เครื่องทำความชื้น โคมไฟตั้งโต๊ะ ร่ม และกรรไกรตัดเล็บ

Back to top